Realizację każdego zlecenia, jakie stawiają przed nami nasi klienci zawsze zaczynamy...
...w lewym górnym rogu pustej kartki papieru.

Określenie
celu

Tworzenie
zespołu

Określenie
wymagań

Harmonogram
projektu

Dokumentacja
projektu

Budowa
prototypu

Programowanie

Testowanie

Odbiór
projektu