1. General information.
  1. Michał Stachura is the administrator of santri.eu. He has established the company registered in the Central Register and Information on Business under the name Michał Stachura SANTRI, Warsaw (02-123) at Władysław Korotyński Street 17 apt. 28, VAT 6571748516, REGON 142 993 790, e-mail: biuro@santri.pl, phone: +48 534 639 553,
  2. Entity obtains information about users and their behavior in the following ways:
   1. By voluntarily entered information in forms.
   2. By saved cookies on the users' tools.
   3. By collecting logs from web servers.
 2. Forms information.
  1. Website collects information voluntarily provided by the user.
  2. Additionally connection settings info may be saved (time, IP address, etc.).
  3. Forms' data is not shared with third parties without the user permission.
  4. Data contained in the form may be used as a potential customers' data base.
  5. Data processing results from the functions of a particular form, for example, because of the process of handling the application.
 3. Cookies.
  1. This website uses cookies.
  2. Cookies are computer data, especially text files that are stored in user's web browser. Cookies usually contain the name of the website, storage time on a user's device and a unique number.
  3. Provider of the website saves cookies on end user's side and has access to them.
  4. Cookies are used for:
   1. Making statistics that help to understand users' browsing behaviors, in order to improve structure and content of the website.
  5. Two basic types of cookies are used: session cookies and persistent cookies. Session cookies are temporary files that are stored in the browser until the user is logged out, leaves the website or disables the software (web browser). Persistent cookies are stored for certain time or until user deletes them.
  6. A browser usually allows storage of cookies by default. Users of the website can change settings in this area. Internet browser allows deleting cookies. They can also be automatically blocked. More details can be found in help or documentation of a web browser.
  7. Restrictions on the usage of cookies may affect functionality of the website.
  8. We recommend reading the privacy policies to learn how companies use cookies for statistics: Privacy Policy of Google Analytics
 4. Server logs.
  1. Information about some of users' behaviors is subject to log on the server layer. This data is used solely to administer the website and to ensure the most efficient hosting services.
  2. Browsed resources are identified by URL addresses. Additional information can be registered:
   1. date of request,
   2. response time,
   3. the name of the client location - identification carried out by the HTTP protocol,
   4. about errors that occurred in HTTP operation,
   5. URL of the page previously visited by the user (referrer link) - where website was opened by link,
   6. about the user's browser,
   7. IP address
  3. The above data is not associated with individuals.
  4. The above data are used only for server administration.
 5. Data sharing.
  1. Data are made ​​available to external entities only within the limits allowed by law.
  2. Identification data can be shared only with the consent of that person.
  3. The website owner may be required to provide collected information by the authorized authorities based on lawful requests to the extent resulting from the request.
 6. Cookies management -- how to give and withdraw consent?
  1. If you do not wish to receive cookies, they may change browser settings. We warn that disabling cookies required for authentication processes, security, and maintenance of user's preferences, may make it difficult, and in extreme cases, may prevent the usage of the website.
  2. To manage cookies settings usage of browser's instruction is recommended.
 7. Klauzula Informacyjna RODO

  Działając na podstawie art. 13 rozporządzenia parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) informuję, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Santri Michał Stachura, z siedzibą w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 17/28,
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b wskazanego na wstępie rozporządzenia,
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat lub okres dłuższy w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora,
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

  Cel zbierania danych

  Dane osobowe jakie mi powierzasz wykorzystuję jedynie w celu realizacji umów i usprawnieniu naszej komunikacji.

  Sposób zbierania danych

  1. Aby zapewnić sprawne działanie strony internetowej, wykorzystujemy powszechnie stosowane mechanizmy oparty o tzw. pliki "cookies".
  2. Użytkownik może samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące "cookies", w tym całkowicie je zablokować, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez "cookies" do urządzenia Użytkownika. Zmiany tych ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Zmiana taka może jednak powodować nieprawidłowe działanie strony. Dokonuj zmian rozsądnie i z rozwagą.
  3. Santri może wykorzystywać w celu rozpoznawania powracającego Internauty i zbierania informacji o nowych preferencjach pojedyncze, niewidoczne piksele osadzone na stronie www.
  4. Zarówno pliki Cookies oraz wywoływanie pikseli są powszechnie wykorzystywane w internecie i są całkowicie bezpieczne. Internauta nie jest w żaden sposób zagrożony zainfekowaniem urządzenia wirusem lub zainstalowaniem niechcianego lub złośliwego oprogramowania.
  5. Twoje dane są przechowywane w sposób bezpieczny, z zachowaniem należytej staranności i dbałości o bezpieczeństwo urządzeń technicznych. Podmioty zewnętrzne, z których usług korzystamy, w szczególności:
   • Google LLC
   • Dropboc Inc.
   • Rocket Science Group
   • Admin.net.pl
   • Ifirma
   także dbają w należyty sposób o Twoje Dane osobowe, a ich przekazywanie odbywa się na podstawie odrębnych umów i akceptowanych regulaminów ich usług.

  Twoje prawa

  Powierzając nam swoje dane osobowe, korzystasz z pełni praw przysługujących Ci w ramach ustawy RODO, której pełną treść znajdziesz tutaj. W szczególności masz prawo do:

  • Dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
  • Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Skorzystania z tzw. "Prawa do zapomnienia", zgodnie z zapisami w ww. dokumencie ustawy.

  Z naszej strony, dbając o Twoje dane osobowe zobowiązujemy się do:

  • Przestrzegania tajemnicy związanej z Twoimi danymi i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Santri nie może wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w rozdziale Cel zbierania danych.
  • Na potrzeby przygotowywanych przez siebie raportów, Santri ma prawo wykorzystania informacji wyłącznie w sposób zagregowany nie pozwalający na identyfikację konkretnych osób.
  • Na podstawie odrębnej umowy wszystkie dane osobowe jakie podałeś, o których mowa w niniejszej Polityce, powierzamy spółce zewnętrznej (admin.net.pl) w celu prawidłowego wykonania czynności związanych z hostingiem strony oraz utrzymaniem poczty elektronicznej e-mail. Przekazanie danych w celu wykonania umowy powierzenia, o której mowa powyżej, następuje z momentem podania tych danych.

  W przypadku pytań, wątpliwości lub uwag prosimy o kontakt pod adresem e-mailowym biuro@santri.pl.