System online dla zarządzania przedszkolem i żłobkiem

WygodnePrzedszkole

WygodnePrzedszkole, to dostępne online narzędzie, wspierające pracę przedszkola lub żłobka.

Jeden adres www dla:

 • Właściciela jednostki edukacyjnej
 • Dyrektora
 • Koordynatora
 • Księgowego
 • Rodzica
 • październik 2018
 • Python 3.6 + Django, PostgreSQL

WygodnePrzedszkole to narzędzie ułatwiające koordynację prac prowadzonej jednostki oświatowej, zabezpieczające przed popełnieniem błędów i wspomagającej realizację zadań przez poszczególnych pracowników przedszkola. To także narzędzie umożliwiające księgowym dostęp do danych finansowych wszystkich przedszkoli, z którymi współpracują i które korzystają z WygodnegoPrzedszkola.

Szereg dostępnych funkcjonalności sprawia, że praca z serwisem WygodnePrzedszkole to połączenie przyjemnego z pożytecznym.

 • Moduł zarządzania kartotekami dzieci
 • Moduł zarządzania przedszkolami, grupami, pracownikami
 • Moduł zarządzanie opłatami dzieci:
  • Czesne
  • Opłaty stałe
  • Opłaty jednorazowe
  • Opłaty za zajęcia dodatkowe
 • Moduł komunikacji z rodzicami
 • Tablica ogłoszeń
 • Moduł zarządzania zajęciami dodatkowymi dla dzieci i ich obecnościami
 • Moduł naliczania opłat i fakturowania, w tym generowanie plików PDF
 • Moduł faktur masowych
 • Przekazywanie faktur pocztą elektroniczną
 • Monitoring czynności.

System jest dostępny online w trybie 24/7. Właścicieli jednostek oświatowych, zainteresowanych dostępem do serwisu WygodnePrzedszkole, zapraszamy do kontaktu.