Ogólnopolskie badanie Urzędów

Rozwijając współpracę z naszymi Klientami wspieramy ich także na polu realizacji dedykowanych serwisów i narzędzi internetowych na potrzeby projektów, które prowadzą.
W przypadku badana JST, weryfikującego czy poszczególne Urzędy właściwie wykonują założenia polityki równości, konieczne okazało się zbudowanie narzędzia, które wesprze ankieterów oraz ułatwi zbieranie ankiet.

Zastosowane w projekcie mechanizmy auto zapisu umożliwiają wypełnienie długiej ankiety na raty. Po zapisaniu ankiety wyniki są prezentowane na dynamicznych wykresach.

  • Daniel Szostek
  • wrzesień 2012 (etap 1), luty 2014 (etap 2)
  • HTML5/CSS3, jQuery, PHP, MySql

Projekt realizowany pod ciągłą presją czasu i zmiennych wymagań. Nie przeszkadza to utrzymywać z Klientem stałego i miłego kontaktu oraz rozwijać naszej współpracy na innych polach.