Aplikacja obsługi pożyczek on-line

Jeden z bardziej skomplikowanych i ciekawszych projektów, jaki realizowaliśmy.

Aplikacja internetowa dostępna dla Klientów. W pełni zintegrowany z kilkoma zewnętrznymi serwisami system, obsługujący cały proces składania wniosków przez klientów.

System obsługi pożyczek on-line realizowany dla firmy Axcess integruje ze sobą kilka różnych serwisów i usług:

  • Bramka SMS
  • Przelewy natychmiastowe
  • System centralny

Dzięki dodatkowym funkcjonalnościom, klient podczas składania wniosków może liczyć na pełne wsparcie Aplikacji i dokładną informację o swojej pożyczce i jej statusie.

  • Wojciech Chlipała
  • wrzesień 2014
  • HTML5/CSS3, jQuery, PHP, MySql, RWD

PRZEJDŹ DO SERWISU

Zaimplementowana w Aplikacji funkcjonalność generowania plików PDF umożliwia generowanie potrzebnych plików dla Klientów firmy Axcess bezpośrednio, bez konieczności oczekiwania na przesyłkę pocztową z umową czy regulaminem.

Mechanizmy autozapisu wniosku, czy oczekiwania na decyzję Systemu Centralnego umożliwiają Klientom przerwanie i dokończenie składania wniosku w dowolnym momencie, a bezpośrednio po przyznaniu pożyczki cieszyć się otrzymanym powiadomieniem SMS, e-mail i oczywiście pieniędzmi.