Konkurs "Pozytywista Roku"

Cały Projekt został podzielony na dwa główne etapy.

  • ETAP 1 - Strona www i formularz zgłoszeń konkursowych.
  • ETAP 2 - Ocena kandydatów i wybór laureatów.

Obsługa wniosków konkursowych, prawidłowe zarządzanie ocenami przez członków jury i kapituły z zachowaniem poufności wystawianych ocen to zadanie, które z jednej strony było bardzo wyczerpujące, z drugiej stworzony serwis z każdym dniem coraz bardziej nam się podobał.

  • Marcin Przybysz, Kazimierz Ploetzke
  • sierpień 2012 (etap 1), wrzesień 2013 (etap 2)
  • HTML5/CSS3, jQuery, PHP, MySql, RWD

Pierwszy etap projektu był skomplikowany pod względem programistycznym, Wiele różnego typu ról i uprawnień, bardzo duża liczba zadań wykonywanych przez serwer na etapie składania i weryfikacji wniosków online, w skomplikowanym procesie rejestracji Kandydatów do nagrody...
Etap drugi okazał się jeszcze trudniejszy :).

Finalnie, Fundacja "Wokulski" zyskała narzędzie, dzięki któremu w sposób przejrzysty i czytelny może przeprowadzać kolejne etapy konkursu, a my ze swojej strony życzymy im jak największego zainteresowania konkursem ze strony Firm.