Michał Stachura

Analizą systemów i późniejszą realizacją projektów IT zajmuję się nieprzerwanie od sześciu lat. W tym czasie miałem przyjemność koordynować prace przy wielu projektach związanych z Bankowością Internetową, jak również innymi systemami Internetowymi. Do najważniejszych z nich mogę zaliczyć:

  • moduł obsługi funduszy inwestycyjnych w Bankowości Internetowej
  • wdrożenie systemu obsługi korespondencji marketingowej
  • budowa i rozwój Bankowości Internetowej Alior Banku
  • moduł factoringu w Systemie Bankowości Internetowej
  • obsługa doładowań pre-paid w Systemie Bankowości Internetowej
  • wdrożenie obsługi płatności PayByLink
  • moduł przelewów natychmiastowych między bankami
  • moduł realizacji kampanii kredytowych z weryfikacją w BIK w trybie on-line

Tabela umiejętności

CzynnośćPoziom
Koordynacja projektów
Analizy Biznesowe / Makiety Mock-up
HTML
CSS
Grafika

Moje motto

Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe.

Albert Einstein  

Wszystko trzeba robić tak prosto, jak to tylko jest możliwe, ale nie prościej.

Albert Einstein  

Powrótpoznaj Krzysztofa